3月16日开放式基金资产净值日报表

中金在线/数据中心 2015-03-16 21:53:11 显示图片

代码名称单位净值累计净值 1华夏成长00 3中海可转债A00 4中海可转债C00 5嘉实增强信用00 7鹏华国企债1.1371.146 8中证500ETF联接00 11华夏大盘00 14华夏聚利债券00 15华夏纯债A00 16华夏纯债C00 17财通发展2.1442.214 20景顺长城品质00 21华夏优势00 22南方中票A00 23南方中票C00 24大摩双利A1.1661.166 25大摩双利C1.1591.159 26泰达信用A1.1441.234 27泰达信用B1.1481.228 28华富保本混合00 29富国宏观策略00 30长城久利1.5311.531 31华夏复兴00 32易方达信用债A00 33易方达信用债C00 39农银低估值1.71191.7119 41华夏全球00 42中证财通1001.5011.501 43嘉实美国(人民币)00 44嘉实美国(现汇)00 45工银产业债A1.2331.233 46工银产业债B1.2221.222 47华夏双债A00 48华夏双债C00 49中银标普00 50长盛纯债A00 51华夏沪深30000 52长盛纯债C00 53鹏华实业债1.3391.349 54鹏华双债1.1361.136 55广发纳指100美元00 56建信消费升级00 57中银消费主题1.4711.471 58国联安保本1.1431.143 59中证医药1001.4471.447 60国联安股债1.2571.257 61华夏盛世00 62银华成长股债1.2611.261 63长盛电子00 64大摩18个月00 65富国焦点1.331.356 66诺安鸿鑫00 67民生加银转债A00 68民生加银转债C00 69中高等级债A00 70中高等级债C00 71恒生ETF联接00 72华安保本混合1.3851.385 73上投成长00 74工银瑞信债A00 75恒生ETF联接(美元)00 76华夏恒生联接现钞00 77工银瑞信债C00 78工银两年定开A00 79工银两年定开C00 80天治可转债A1.4411.441 81天治可转债C1.4321.432 82嘉实阿尔法股票00 83添富消费00 84博时安盈A1.0371.073 85博时安盈C1.0321.064 86南方稳利00 87金边中债ETF联接A00 88金边中债ETF联接C00 91信诚新双盈00 92新双盈A00 93新双盈B00 103国泰中国企业00 104华宸增利债券1.0251.235 105建信安心回报A00 106建信安心回报C00 107富国信用债A00 109富国信用债C00 110金鹰元安00 111易方达1年债A00 112易方达1年债C00 113嘉实如意宝A/B00 115嘉实如意宝C00 116嘉实丰益纯债00 117广发轮动配置00 118广发聚鑫债A00 119广发聚鑫债C00 120中银美丽中国1.3151.35 121华夏永福养老00 122添富实业债A00 123添富实业债C00 124华宝兴业服务1.6961.696 125上投天颐00 126招商安润保本00 127农银行业领先1.5281.528 128大成景安债A1.1211.121 129大成景安债B1.1271.127 130大成景兴A1.2771.277 131大成景兴C1.2681.268 136民生加银策略00 137民生加银增利A00 138民生加银增利C00 139富国国企债A00 141富国国企债C00 142融通通泰保本1.1591.159 143鹏华双债加利1.1091.159 145长盛季季红A00 146长盛季季红C00 147易方达高等债A00 148易方达高等债C00 149华安双债A1.2641.264 150华安双债C1.2641.264 151诺安信用债券00 152大成景旭债A1.1471.147 153大成景旭债C1.141.14 165瑞银精选00 166中海安鑫保本00 167广发聚优灵活00 169泰达高票息A1.231.23 170泰达高票息B1.2221.222 171易方达裕丰00 172华泰量化股票00 173汇添富美丽3000 174汇添富高息债A00 175汇添富高息债C00 176嘉实沪深300增强00 177嘉实丰益信债00 178博时灵活配置1.2731.364 179广发美国地产(人民币)00 180广发美国地产(美元)00 181景顺金利债A00 182景顺金利债C00 183嘉实丰益策略00 184工银添福A1.5111.511 185工银添福B1.4991.499 186华泰季季红00 187华泰柏瑞丰盛A00 188华泰柏瑞丰盛C00 190中银保本二号1.3181.318 191富国信用债A00 192富国信用债C00 193国泰房地产00 194银华四季红1.0621.177 195工银3号混合A00 196工银3号混合B00 197富国目标收益00 199国泰目标收益00 200博时岁岁增利00 201诺安泰鑫00 202富国目标两年00 205易方达投债A00 206易方达投债C00 207建信双债A00 208建信双债C00 209信诚新兴股票00 212泰信鑫益债A00 213泰信鑫益债C00 214广发成长优选00 215广发趋势00 216华安黄金易A0.8830.883 217华安黄金易C0.8790.879 219博时裕益灵活1.2781.401 220富国医疗00 221汇添富年年A00 222汇添富年年C00 225长盛年年A00 226长盛年年C00 227华安年年红债00 235诺安稳固收益00 236工银月薪定债1.3331.333 237国投岁添利A00 238国投岁添利C00 239华安年年盈A00 240华安年年盈C00 241宝盈核心C00 242景顺精选00 244天弘稳利A00 245天弘稳利B00 246博时月薪定债00 247方正互利00 251工银金融地产2.4682.468 252景顺纯债A00 253景顺纯债C00 254长城增强债A1.0811.163 255长城增强债C1.0751.157 256上投红利回报00 257上投岁岁债A00 258上投岁岁债C00 259农银汇理区间1.37961.3796 260信诚季季定期00 263工银信息产业2.1482.148 264博时内需增长1.271.11 265易方达恒久A00 266易方达恒久C00 267广发集利债A00 268广发集利债C00 270建信安心保本00 271中邮定债A00 272中邮定债C00 273华润元大保本1.2981.298 274广发亚太债人00 275广发亚太债美00 277博时双月00 278融通通泽灵活0.9391.019 279华商红利1.1841.344 280博时双债A1.1141.123 281博时双债C1.111.119 284富安达信用A00 285富安达信用B00 286银华季季红1.0311.101 287银华永利A1.1351.135 288银华永利C1.1291.129 289鹏华丰泰1.0921.164 290鹏华全球收益00 291鹏华丰信1.0631.194 292鹏华丰信A1.0181.065 293鹏华丰信B1.0831.248 294华安生态1.4051.405 295鹏华丰实A1.1081.184 296鹏华丰实B1.1071.178 297鹏华可转债00 298中海纯债A00 299中海纯债C00 302国泰淘金00 303长盛双月红A00 304长盛双月红C00 305中银中高级债1.0711.141 306天弘弘利债券00 308建信创新00 309大摩品质生活1.3481.348 310安信永利信用A00 311景顺沪深30000 312华安300A1.4531.453 313华安300C1.4391.439 314招商瑞丰灵活00 315融通通祥00 316中海惠利纯债00 317中海惠利纯债A00 318中海惠利纯债B00 319泰达淘利A1.0931.093 320泰达淘利B1.0891.089 328上投摩根动力00 333长城稳固A1.0181.018 334长城稳固C1.0171.017 335安信永利信用C00 336农银灵活配置1.37211.3721 338鹏华双债保利1.0521.124 339长城医疗保健1.2441.244 341嘉实新兴市场A00 342嘉实新兴市场B00 345鹏华丰融定债1.0621.127 346建信安心两年A00 347建信安心两年C00 348广发金融债A00 349广发金融债C00 351岁岁恒丰A00 352岁岁恒丰C00 354长盛城镇主题00 355南方丰元A00 356南方丰元C00 357大成景祥A1.0171.067 358大成景祥B1.6361.636 360年年有余A00 361年年有余B00 362国泰聚信A00 363国泰聚信C00 367国泰安康00 368汇添富沪深30000 369广发全球人民币00 370广发全球美元00 372中银惠利纯债00 373华安医药联接A1.1381.138 376华安医药联接C1.1361.136 377上投双债增A00 378上投双债增C00 382富国恒利00 383富国恒利A00 384富国恒利B00 385景顺长城双利A00 386景顺长城双利C00 387泰达宏利瑞利A1.0161.063 388泰达宏利瑞利B1.0931.197 390华商优势行业1.2921.422 391招商标普指数00 392招商标普美元00 393招商标普港币00 394融通通源一年1.011.092 395汇添富安心债A00 396汇添富安心债C00 398华富恒鑫A00 399华富恒鑫C00 400道富增鑫定债A00 401道富增鑫定债C00 402工银纯债A1.1281.128 403工银纯债B1.1251.125 404易方达新兴成长00 405信诚月月定期00 406汇添富双利A00 407汇添富双利C00 408民生城镇混合00 409鹏华环保产业1.3921.392 410益民服务领先00 411景顺优质成长00 412国开岁月定债A00 413国开岁月定债C00 414嘉实绝对收益00 415大摩债18A00 416大摩债18C00 417国联安新精选1.1551.197 418景顺长城成长00 419大摩信价债A1.0131.013 420大摩信价债C1.0111.011 421华泰丰汇债A00 422华泰丰汇债C00 423前海开源事件00 426大成信用增A1.1491.149 427大成信用增C1.1431.143 428易方达聚盈00 429聚盈A00 430聚盈B00 431鹏华品牌传承1.0441.096 432中银优秀企业1.4331.433 433安信鑫发优选00 435建信稳定添利A00 436易方达裕惠00 437融通月月利A1.0391.049 438融通月月利B1.0371.047 440大成景祥分级1.271.27 452南方医保00 453国金通用鑫利00 454国金通用鑫利A00 455国金通用鑫利B00 457上投摩根核心00 458英大领先回报1.15291.3329 463华商双债A1.2521.352 465景顺鑫月薪00 466融通通瑞A0.9971.072 469富国目标纯债00 471富国城镇发展00 473广发集鑫A00 474广发集鑫C00 477广发主题领先00 478建信中证50000 480东方红新动力00 481华商双债C1.2481.338 489光大岁末A00 490光大岁末C00 496长安产业精选00 498财通纯债A1.0081.065 499财通纯债B1.2261.226 500华富恒富00 501华富恒富债A00 502华富恒富债B00 503中信建投稳信A00 504中信建投稳信C00 507泰达养老混合A1.1031.103 508泰达养老混合B1.0981.098 510诺安永鑫00 511国泰国策驱动00 512国泰灵活配置00 513富国高端制造00 520上银新兴价值00 522华润元大信息1.4661.466 523国投瑞银医疗00 524上投摩根民生00 526国泰浓益00 527南方新优享00 529广发竞争优势00 530招商丰盛稳定00 531东吴灵活配置00 532景顺长城优势00 534长盛高端装备00 535长盛航天海工00 536前海开源债00 538诺安优势行业00 541华商创新成长1.6661.761 545中邮核心灵活00 546兴业定开债00 547建信健康民生00 549华安大国新经济1.6321.632 550广发新动力00 551信诚幸福消费00 552中加纯债一年A00 553中加纯债一年C00 554中国梦基金00 556国投新机遇A00 557国投新机遇C00 561南方启元A00 562南方启元C00 563南方通利A00 564南方通利C00 566华泰创新升级00 567广发聚祥混合00 571中邮双动力00 572中银多策略1.2251.225 573天弘通利混合00 574宝盈新价值00 577安信价值精选00 578鑫元一年定债A00 579鑫元一年定债C00 583江信聚福00 584新华一路财富1.2961.296 585嘉实对冲套利00 586景顺中小创业板00 587大成灵活配置1.6961.696 589光大商机00 590华安新活力1.1761.176 591中银健康生活1.5551.555 592建信改革红利00 593易基全球美元00 594大摩进取1.5321.532 595嘉实泰和混合00 596前海中证军工00 597中海积极收益00 598长盛生态环境00 601华宝兴业创新1.1611.161 603易创新驱动00 609华商新量化1.621.62 610新华阿里一号00 611长城淘金00 612华宝生态1.6871.687 613国寿沪深3001.5881.588 614德国30联接00 616上投优信增利A00 617上投优信增利C00 619东方红产业混合00 622华富恒财00 623华富恒财A00 624华富恒财债券B00 628大成高新1.0061.006 629圆信永丰债A00 630圆信永丰债B00 631中银聚利00 632中银聚利A1.0131.037 633中银聚利B1.151.15 634富国天盛00 639宝盈祥瑞养老00 646华润元大医疗1.2131.213 649长城久鑫1.1231.123 652博时裕蚂合1.5531.348 654华商新锐产业1.3131.333 655鑫元稳利1.071.07 656前海沪深30000 663国投美丽中国00 664国联安灵活1.0721.125 667工银绝对收益A1.0491.049 668国寿尊享债A1.1461.146 669国寿尊享债C1.1441.144 672工银绝对收益B1.0411.041 674中海惠祥00 675惠祥A00 676惠祥B00 679招商丰利灵活00 684长盛养老00 688景顺研究精选00 689前海开源新经济00 690前海大海洋00 692汇添富双利c00 694鑫元鸿利1.0651.065 695大成景益平稳1.4741.474 696汇添富环保00 697汇添富移动互联00 698宝盈科技3000 706中邮多策略00 708华安安享1.0171.017 711嘉实医疗保健00 714诺安回报00 717融通动力1.0461.046 720南方稳利C00 723建信稳定添利C00 727融通健康产业1.1171.117 728工银收益一年00 729建信先锋00 736诺安聚利A00 737诺安聚利C00 739平安新鑫00 742国泰新经济00 743红塔盛世1.0791.079 744北信瑞丰稳定A00 745北信瑞丰稳定C00 746招商行业精选00 747广发逆向策略00 749国金鑫安保本00 751嘉实新兴00 752博时优势收益1.0521.059 753华宝对冲A1.0671.067 754华宝对冲C1.0671.067 755富安达成长00 756建信潜力00 757华富智慧城市00 761国富健康1.2581.258 763工银新财富1.2391.239 765上投岁岁债B00 766上投岁岁债D00 767华富国泰民安00 768长城久盈00 769长城久盈A00 770长城久盈B00 772景顺中国回报00 774天弘瑞利00 775天弘瑞利A00 776天弘瑞利B00 778鹏华先进制造1.1761.176 780鹏华医疗保健1.2081.208 781国投岁增利A00 782国投岁增利C00 788前海中国成长00 793工银高端制造1.1991.199 794宝盈创新A00 795宝盈创新B00 796宝盈创新C00 800华商未来主题1.1631.163 801中金纯债A1.0241.024 802中金纯债C1.0221.022 803工银研究精选1.3511.351 804中信建投保本1.0421.042 805中银新经济1.5091.509 810富国收益A00 812富国收益C00 813鑫元合享00 814鑫元合享A00 815鑫元合享B00 817中银安心回报00 820华安中证A0.98250.9825 821华安中证C0.97660.9766 822东海美丽中国1.2451.245 823银华高端制造1.1331.133 824圆信双红利A00 825圆信双红利C00 826广发百发100A00 827广发百发100E00 828泰达转型机遇1.0661.286 831工银医疗保健1.3631.363 834大成纳斯达克00 835华润中国A501.391.39 839上投丰利A00 840上投丰利C00 841富国新回报A00 843富国新回报C00 844南方绝对收益00 845国投信息消费00 849汇丰双核策略A1.17121.1712 850汇丰双核策略C1.16621.1662 854鹏华养老产业1.3511.351 859融通通瑞C0.9950.995 865大成景利1.0371.037 866华宝兴业制造1.1141.114 867华宝品质1.0331.033 870嘉实新收益00 875建信稳得利债A00 876建信稳得利债C00 877华泰量化优选00 878中海医药A00 879中海医药C00 880富国研究精选00 884民生优选股票00 885广发全球农业美元00 886北信互联00 887上投稳进回报00 889上投纯债添利A00 890上投纯债添利C00 893工银创新动力1.1651.165 894中欧睿达定开00 896鑫元定开债A00 897鑫元定开债C00 898华富恒稳A00 899华富恒稳C00 900新华阿鑫一号00 904银华回报00 906广发全球美汇00 909鑫元合丰00 910鑫元合丰A00 911鑫元合丰B00 913农银医疗00 914中加纯债A00 915中加纯债B00 916前海股息10000 924宝盈先进制造00 925汇添富外延00 926中信建投睿信1.0191.019 927博时美元汇00 928中融企改1.111.11 929博时黄金ETFD2.360.9804 930博时黄金ETFI2.35080.9765 931寿安保尊益00 932前海睿远A00 933前海睿远C00 934国富大中华00 935汇金转型成长00 936博时产业新动力1.0811.081 937华商稳固添利A00 938华商稳固添利C00 939中银研究精选1.0691.069 940富国中小盘00 942广发信息联接00 945华夏医疗A00 946华夏医疗C00 947德邦新动力0.99740.9974 948华夏沪港通联接00 950易基非银ETF联接00 955南方产业00 960招商医药00 961天弘沪深30000 962天弘中证50000 963兴业多策略00 965汇丰新动力1.02921.0292 966中邮核心科技00 967华泰创新动力00 968广发养老指数00 969前海大安全00 970东方红睿元00 971诺安新经济00 973新华增盈1.0031.003 975MSCIA股联接00 976长城新兴产业1.0131.013 978景顺量化00 985嘉实逆向策略00 986中原英石灵活1.0281.028 991工银战略1.0071.007 992广发对冲00 994建信睿盈A00 995建信睿盈C00 996中银新动力00 997南方双元A00 998南方双元C00 1000中欧明睿00 1001华夏债券A/B00 1003华夏债券C00 1005中海合鑫00 1007国联安鑫安1.0111.011 1008工银改革股票1.0281.028 1009上投安全00 1011华夏希望00 1013华夏希望C00 1014中融融安保本00 1015华夏沪深300A00 1016华夏沪深300C00 1017泰达改革动力00 1018易方达新经济00 1019兴业年年利00 1021华夏亚债a00 1023华夏亚债c00 1027前海中证农指00 1029国投新动力00 1031华夏安康信用A00 1033华夏安康信用C00 1035中银恒利00 1036嘉实企业变革00 1048富国新兴00 1050汇添富多因子00 1061华夏收益(QDII)A00 1063华夏收益(QDII)C00 1065华夏收益债券A(美元)00 1066华夏海外收益00 1067鹏华弘盛1.0011.001 1122鹏华弘利A00 1123鹏华弘利C00 2001华夏回报00 2011华夏红利00 2021华回报二00 2031华夏策略00 20001国泰金鹰00 20002国泰金龙债券00 20003国泰金龙债券00 20005国泰金马00 20009国泰金鹏00 20010国泰金牛00 20011国泰30000 20012国泰金龙债券C00 20015国泰区位00 20018国泰金鹿保本00 20019国泰双利A00 20020国泰双利C00 20021金融ETF联接00 20022国泰保本00 20023国泰事件00 20025中小成长联接00 20026国泰成长00 20027国泰信用债券A00 20028国泰信用债券c00 20029国泰创利00 20033国泰增利A00 20034国泰增利C00 20035国债ETF联接A00 20036国债ETF联接C00 40001华安创新0.7763.78 40002华安A股0.7583.524 40004华安宝利1.7164.041 40005华安宏利3.52294.1429 40007华安成长1.29232.6072 40008华安优选0.92712.4634 40009华安收益A1.12991.5426 40010华安收益B1.12731.5113 40011华安核心1.45151.9515 40012华安强债A1.3481.589 40013华安强债B1.3191.554 40015华安动态1.341.523 40016华安行业轮动1.48961.4896 40018华安香港00 40019华安稳固1.321.41 40020华安升级1.4711.471 40021华安大中华升级股票00 40022华安可转债A1.7361.736 40023华安可转债B1.711.71 40025华安科技2.3032.303 40026华安信用1.0481.205 40035华安逆向1.6141.994 40036华安安心收益A1.1641.385 40037华安安心B1.1661.387 40040华安纯债A1.0751.093 40041华安纯债C1.0661.083 40045华安信用强债1.1181.245 40046华安纳斯达克00 40047华安纳斯美钞00 40048华安纳斯美汇00 40180180ETF联接1.26911.2691 40190龙头ETF联接1.2971.297 50001博时增长0.8413.343 50002博时沪深300指数1.1073.087 50004博时精选1.6123.2105 50006博时稳定B1.2531.614 50007博时平衡1.0692.505 50008博时产业0.9783.389 50009博时新兴0.7753.478 50010博时特许1.4291.869 50011博时信用A1.8962.011 50012博时策略灵活配置1.1651.189 50013超大ETF联接0.87930.8793 50014博时创业1.4411.513 50015博时亚太00 50016博时宏观A1.1841.235 50018博时行业0.9940.994 50019博时转债A1.5591.564 50020博时抗通胀00 50021F200ETF联接1.1011.101 50022博时回报1.5611.677 50023博时天颐A1.1861.439 50024资源ETF链接0.81930.8193 50025博时标普50000 50026博时医疗1.5851.724 50027博时信用债纯债1.0531.19 50028博时安心收益A类00 50030博时亚洲债券00 50106博时稳定1.2641.648 50111博时信用C1.8821.979 50116博时宏观C1.1831.226 50119博时转债C1.551.554 50123博时天颐C1.171.413 50128博时安心收益C类00 50201博价值贰0.7392.194 50202博时亚洲美汇00 50203博时亚洲美钞00 51011博时信用B00 70001嘉实成长00 70002嘉实增长00 70003嘉实稳健00 70005嘉实债券00 70006嘉实服务00 70009嘉实短债00 70010嘉实主题00 70011嘉实策略00 70012嘉实海外00 70013嘉实精选00 70015嘉实多元A00 70016嘉实多元B00 70017嘉实量化00 70018嘉实回报00 70019嘉实价值00 70020嘉实稳固00 70021嘉实新动力00 70022嘉实领先00 70023深120联接00 70025嘉实信用A00 70026嘉实信用c00 70027嘉实周期00 70030中创400联接00 70031嘉实全球房地产00 70032嘉实优化00 70033嘉实定期开放债00 70037嘉实纯债A00 70038嘉实纯债C00 70099嘉实优质00 80001长盛成长价值00 80002长盛创新先锋00 80003长盛积极配置00 80005长盛量化00 80006长盛环球00 80007长盛同鑫00 80008长盛同祥00 80009同禧A00 80010同禧c00 80012长盛电子00 80015长盛同鑫二号00 90001大成价值1.02923.6892 90002大成债券1.1581.9208 90003大成蓝筹0.84743.4174 90004大成精选1.13913.2041 90006大成20200.7292.551 90007大成策略1.4722.247 90008大成强债1.25621.4562 90009大成行业1.2321.232 90010大成中证1.2881.288 90011大成核心1.3221.322 90012深成长联接1.0081.008 90013大成保本1.5861.596 90015大成内需1.8071.807 90016大成消费1.2351.492 90017大成可转债1.8981.908 90018大成新锐1.6231.823 90019大成景恒保本1.2761.276 90020500沪市联接1.1541.154 92002大成债C1.17421.8757 96001大成标普50000 100016富国天源00 100018富国天利00 100020富国天益00 100022富国天瑞00 100026富国天合00 100029富国天成00 100032富国中证00 100035富国增强A00 100037富国增强C00 100038富国沪深30000 100039富国通胀主题00 100050富国全球00 100051富国可转债00 100053综指ETF联接00 100055富国全球消费品00 100056富国低碳00 100058富国产业债00 100060富国高新00 100061富国中国中小盘00 100066富国纯债A00 100068富国纯债C00 100070富国定期债A00 100071富国定期债C00 100072富国强回报A00 100073富国强回报C00 110001易基平稳00 110002易基策略00 110003易基5000 110005易基积极00 110007易稳健收益A00 110008易稳健收益B00 110009易基价值00 110010易基成长00 110011易方达中小盘00 110012易方达科汇00 110013易方达科翔00 110015易行业领先00 110017易增强回报A00 110018易增强回报B00 110019深100ETF联接00 110020易基沪深30000 110021易基中盘联接00 110022易基消费00 110023易基医疗00 110025易基资源00 110026创业板ETF联接00 110027安心回报A00 110028安心回报B00 110029易基科讯00 110030易基量化00 110031H股ETF链接00 110032H股ETF链接(美汇)00 110033H股ETF链接(美钞)00 110035易基双债A00 110036易基双债B00 110037易方达纯债A00 110038易方达纯债c00 112002易策二号00 118001易基亚洲00 118002易基全球00 121001国投融华00 121002国投景气00 121003国投核心00 121005国投创新00 121006国投稳健00 121007瑞福优先00 121008国投成长00 121009国投稳定00 121010国投瑞源00 121012国投强债A00 121013国投纯债A00 121099瑞福分级00 128013国投纯债B00 128112国投强债C00 150001瑞福进取00 150008瑞和小康00 150009瑞和远见00 150012双禧A1.1251.262 150013双禧B1.6171.153 150016合润A00 150017合润B00 150018银华稳进1.0121.289 150019银华锐进1.0241.024 150020汇利A00 150021汇利B00 150022申万收益1.01181.265 150023申万进取0.46660.4666 150027天弘添利B00 150028信诚中证500A00 150029信诚中证500B00 150030银华金利1.0131.263 150031银华鑫利1.9150.466 150032嘉实多利优先00 150033嘉实多利00 150034聚利A1.1771.177 150035聚利B2.0242.024 150036建信稳健00 150037建信进取00 150039中欧鼎利A00 150040中欧鼎利B00 150042利鑫B00 150047银华瑞吉1.0141.248 150048银华瑞祥1.7371.737 150049消费收益00 150050消费进取00 150051信诚300A00 150052信诚300B00 150053泰达稳健1.01251.2175 150054泰达进取2.13982.1398 150055工银500A1.01251.2066 150056工银500B1.96381.9638 150057久兆稳健1.0071.181 150058久兆积极1.7211.721 150059银华金瑞1.0131.217 150060银华鑫瑞1.5280.372 150064长盛同瑞A00 150065长盛同瑞B00 150066互利A00 150067互利B00 150068双翼B00 150069双力A1.0641.199 150070双力B2.1422.142 150071盛世A00 150072盛世B00 150073诺安稳健00 150075诺安中创00 150076浙商
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。